او بر این مساله اصرار دارد که «کلمب» پسر پادشاه مخلوع لهستان به نام «ولادیسلاو سوم» و در اصل یک اشراف‌زاده بوده و برای حفظ جان پدرش هویت واقعی خود را پنهان کرده است. تا پیش از این در متون تاریخی مطرح می‌شد که «کریستف کلمب» از اعضای خانواده‌ای فقیر و نساج ایتالیایی بوده و در سال ۱۴۵۱ در شهر «جنوا» و از پدری با نام «دومنیکو کلمبو» متولد شده است. اما «روزا» باور دارد این کاشف مشهور به این دلیل موفق شده از سفر دریایی پرمخاطره‌اش جان سالم به‌در ببرد که در دربار تعلیم دیده بود و به راحتی تسلیم نمی‌شد. «کلمب» در ۲۲ سالگی کارش را به‌عنوان بازرگان در سراسر دریای مدیترانه آغاز کرد و سه سال بعد به‌عنوان یکی از تاجران اعزامی به شمال اروپا انتخاب شد. در سال‌های ۱۴۸۰ و بعد از آن «کلمب» که دهه سوم زندگی را پشت‌سر می‌گذاشت راهی آب‌های آفریقا شد. مورخان می‌گویند پیش از آن که «کلمب» راه غرب را در پیش بگیرد، دریانوردان زمین را مسطح تصور می‌کردند اما این کاوشگر با تکیه بر این موضوع که زمین کروی است در شب راهش را با کمک رصد ستاره‌ها پیدا می‌کرد.