راه‌اندازی شرکت سیمان لوشان امضای نخستین کیسه سیمان لوشان از طرف منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت