۷ آذرماه سالروز آغاز عملیات مروارید در سال ۱۳۵۹ است. عملیات تسخیر سکوهای البکر و الامیه و انهدام آنها توسط نیروی دریایی و با پشتیبانی نزدیک نیروی هوایی صورت گرفت تا آنجا که نیروهای دریایی و هوایی عراق مجبور به خروج از بندر شدند و بخش اعظم نیروی دریایی عراق شامل ۷ فروند ناو و ناوچه، ۱۱ فروند هواپیما در این عملیات نابود و هسته اصلی نیروی دریایی عراق منهدم شد. پس از این عملیات، عراق سیاست ضربه و فرار را در مقابل نیروی دریایی بیشتر کرد و طی آن دو فروند ناوچه موشک‌انداز خود را از دست داد. این روز در ایران، روز نیروی دریایی نام گرفته است.