یک سال بعد از انقلاب و در ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۸ در جراید اعلام شد از سوی رئیس‌جمهور وقت بنی‌صدر، رضا سلیمی معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی در امور سرمایه‌گذاری و وام‌ها، به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب و مشغول به کار شد. در همین روز خبر رسید که ۱۶ تن از وزرا و مقامات عالی‌رتبه سابق سازمان برنامه و بودجه از سوی کمیته پاکسازی این سازمان مشمول تصفیه و پاکسازی قرار گرفتند. از سوی دیگر خبر مربوط به استعفای دکتر شیبانی وزیر کشاورزی بود که مورد موافقت رئیس‌جمهوری قرار نگرفت و در خبری دیگر تعداد نمایندگان شهرستان‌ها برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی دوره اول ۲۷۰ نفر اعلام شد و مقررگردید که تهران ۲۴ نماینده و شهر ری و شمیران، هر کدام دو نماینده و کرج و شهریار، طالقان، دماوند و ورامین هر کدام یک نماینده در مجلس داشته باشند و تبریز ۵ نماینده، مشهد ۵ نماینده، اهواز و آبادان ۳ نماینده، ساری دو نماینده و شیراز و همدان هر کدام دو نماینده، زنجان و ارومیه هر کدام دو نماینده، کرمان دو نماینده، کرمانشاه ۳ نماینده و بقیه شهرستان‌های کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند.