وی اقدامات موسسه کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) را در طرح مدیریت بهینه از غربالگری و تشخیص به موقع تا درمان و مراقبت‌‌های حمایتی و تسکینی الگو دانست و افزود: یکی از اهداف ما برای حضور در قم چگونگی محقق شدن این دستاورد ارزشمند است و تلاش داریم آن را به الگویی کشوری تبدیل کنیم. در این بازدید که دکتر لیلا مودب شعار، رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت نیز حضور داشت، دکتر دالوندی، مدیر مکسای قم روند ارجاع بیمار را از مراکز سلامت به مکسا تشریح کرد. وی افزود: مکسا پل ارتباطی سطح یک به سطح ۲ درمان است یعنی پس از تشخیص، بیمار رها نمی‌شود و از ابتدای مسیر درمان مراقبت‌‌های حمایتی و تسکینی را دریافت می‌کند.

دکتر دالوندی اظهار کرد: خدمات حمایتی و تسکینی مکسا شامل پزشکی، پرستاری، مشاوره، تغذیه، تامین تجهیزات و مراقب معنوی می‌شود که به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌‌های آنان رایگان ارائه می‌شود. طرح مدیریت بهینه و جامع بیماری سرطان سال گذشته با همکاری مکسا و دانشگاه علوم پزشکی قم آزمایشی در شهر قم به اجرا در آمده است. طی این مدت بیش از ۲۵‌هزار نفر غربالگری سرطان پستان و کلورکتال شدند. خوشبختانه بیش از ۹۵‌درصد این افراد بعد از بررسی سالم تشخیص داده شدند، اما نمونه‌‌‌های مثبت که کمتر از ۵‌درصد بودند، در مسیر تشخیص تا درمان رها نشدند و با پیگیری مکسا و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی قم این بیماران در زمان طلایی تشخیص، در چرخه درمان قرار گرفتند.