عباس حاجی‌زاده با اشاره به اینکه آمار واردات نهاده‌های دامی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ حکایت از کاهش وزنی ۴۷ درصدی جو و کاهش وزنی ۱۷ درصدی کنجاله سویا نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد، افزود: «از آنجا که تنظیم یکنواخت و هماهنگ واردات نهاده‌ها برای جیره غذایی متعادل دام و طیور ضروری است و کمبود واردات هر یک از این نهاده‌ها باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌شود، بنابراین لازم است برای تامین به موقع نهاده‌ها برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز بازار صورت بگیرد.» وی افزود: «در ماه‌های پایانی سال همواره تقاضا برای محصولات پروتئینی به‌طور معمول افزایش می‌یابد به همین دلیل لازم است برای  پیشگیری از ایجاد بحران و تنش در بازار نهاده‌های دامی که مواد اولیه صنایع دام و طیور محسوب می‌شوند برنامه‌ریزی متوازنی جهت جبران کسری واردات به عمل‌ آید و نسبت به تامین جو و کنجاله سویا که واردات آن در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اقدام شود.» دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: «البته این حساسیت نباید مسوولان را از نیاز بازار به ذرت غافل کند تا آرامش نسبی ایجاد شده در بازار مواد پروتئینی همچنان حفظ شود.» این فعال بخش‌خصوصی توضیح داد: «هر‌چند روند واردات ذرت در ٩ ماهه امسال افزایشی بوده ،اما مساله اساسی این است که عدم تامین به موقع ارز موجب شده تا ذرت‌های وارداتی نیز به موقع ترخیص نشود و در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرند.»

 

حاجی‌زاده تصریح کرد: «این مساله نیز مسائل و مشکلات جدی را برای فعالان صنعت دام و طیور و واردکنندگان کشور ایجاد کرده است.»