ورونیک پتیت، سفیر بلژیک در ایران درجلسه مشترک با معاونان سازمان منطقه آزاد ارس گفت: بلژیک با وجود فضای منفی و پر چالش ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی ایران، مصمم است روابط اقتصادی خود را با این کشور حفظ کرده و توسعه دهد. ورونیک پتیت افزود: شرکت‌های بخش خصوصی بلژیک پس از برجام به خوبی توانستند فرصت‌های موجود همکاری‌های اقتصادی در ایران را شناسایی کنند و تاحدی هم توانسته‌اند شرکای احتمالی خود را انتخاب کنند. ما نیز امیدواریم با ایجاد سازوکارهای لازم و بهبود فضای بین‌المللی، این شرکت‌ها طرح‌های مشترک پیش بینی شده را آغاز کنند. سفیر بلژیک هدف از سفر به منطقه آزاد ارس را آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های این منطقه برای حفظ و ارتقای همکاری‌های اقتصادی دو کشور در شرایط تحریم دانست و گفت: مناطق آزاد ایران با داشتن ظرفیت‌های قانونی ویژه می‌توانند تسهیل‌کننده همکاری با کشورهای مختلف باشند و شرایط را برای مقابله با تحریم‌ها آسان کنند. وی نگاه اروپایی‌ها به مناطق آزاد ایران را در راستای توسعه سطح فناوری‌ها و تکنولوژی تولید محصول در این مناطق ارزیابی کرد و گفت: در این نگاه جدید، مناطق آزاد ایران بازارهای هدف برای صدور کالا نیستند بلکه پایگاه‌های ویژه برای تولید محسوب می‌شوند.  ورونیک پتیت، شرکت‌های تولیدی و صنعتی بین‌المللی موجود در ارس را نشانه‌ای از سطح بالای امنیت اقتصادی ایران دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های ویژه ارس در حوزه‌های مختلف به مقامات مسوول در بلژیک و شرکت‌های بلژیکی منعکس خواهد شد و امیدواریم بتوانیم قدم‌های خوبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو‌جانبه و حضور شرکت‌های بلژیکی در منطقه آزاد ارس برداریم. در جلسه مشترک سفیر بلژیک با معاونان سازمان منطقه آزاد ارس، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان نیز به نیابت از مدیرعامل، ضمن اشاره به روابط دوستانه و تاریخی دو کشور ایران و بلژیک، گزارش کوتاهی از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، ترانزیتی و توریستی ارائه کرد.  صفر شاسفند گفت: ارس با داشتن موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فرد در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در کنار همسایگی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی دو کشور ایجاد کند. وی افزود: ارس دارای موقعیت ویژه‌ای در میان مناطق آزاد ایران است و کشور‌های توسعه‌یافته و صنعتی اروپا همانند بلژیک از جمله کشورهای هدف این منطقه برای گسترش روابط اقتصادی هستند.