وی گفت: کانون بحرانی ریزگردها در استان شامل منطقه جبل کندی در ۴۵ کیلومتری ارومیه، منطقه سپورغان ارومیه، چوپان لو سلماس و میاندوآب است که با نهال‌کاری تا حدود زیادی این ریزگردها مهار شده‌اند. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به ممنوعیت تبدیل اراضی به باغ‌ها و مزارع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تصریح کرد: طبق مصوبه دولت توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع است و با بررسی‌های انجام شده در حوضه آبریز دریاچه نیز هیچ توسعه‌ای انجام نشده است. سرخوش با اشاره به انتشار خبری درخصوص تغییر رسوبات بستر دریاچه ارومیه از حالت کاسه‌ای به بشقابی اظهار کرد: پژوهشکده‌های علمی در استان دائما در حال بررسی و مطالعه بستر دریاچه ارومیه هستند و هرگونه تغییرات را گزارش می‌دهند، چنانچه بستر به شکل بشقابی تغییر یافته باشد علت عقبگرد آب در زمان کم‌آبی بستر دریاچه است که امری طبیعی است و با رهاسازی آب و آغاز بارش‌ها بستر نیز تغییر شکل خواهد داد. وی با اشاره به تراز دریاچه ارومیه اظهار کرد: امروز تراز دریاچه ارومیه ۲۳/ ۱۲۷۰ متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳ سانتی متر افزایش داشته است. سرخوش با بیان اینکه وسعت فعلی دریاچه ۱۶۶۴ کیلومتر مربع است، یادآور شد: حجم فعلی آب دریاچه ارومیه ۹۸۰میلیون مترمکعب گزارش شده است.