سیدهادی بهادری با انتقاد از اینکه دریاچه ارومیه با اعتبارات قطره چکانی احیا نمی‌شود، گفت: دریاچه ارومیه در اواخر شهریور و اوایل مهر وضعیت نابسامانی پیدا می‌کند؛ اما از آبان تا اردیبهشت ماه به دلیل بارش‌های مناسب وضعیت بهتری دارد، احیای دریاچه نیازمند صرف اعتبارات زیادی است؛ متاسفانه برخی از طرح‌ها همچون انتقال پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب احیا به‌دلیل چند میلیاردتومان معطل مانده‌اند.  وی با تاکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات جدی مردم ارومیه است، ادامه داد: حیات و ممات مردم در گرو احیای دریاچه است و اگر احیای دریاچه مورد توجه قرار نگیرد، معیشت و حیات مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم، با اشاره به اینکه به دلیل بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری صنعت خاصی در استان وجود نداشته و اشتغال تمام مردم متکی به کشاورزی است، تصریح کرد: این در حالی است که صنعت کشاورزی آب‌بر است و اگر به دنبال کاهش مصرف آب کشاورزی هستیم باید به دنبال معیشت جایگزین برای کشاورزان باشیم.  بهادری ادامه داد: هر چند از ستاد احیای دریاچه درخواست توجه به معیشت جایگزین را کردیم؛ اما متاسفانه تاکنون در بحث معیشت جایگزین اقدامات مناسبی را انجام نداده و در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده است.وی افزود: اگر قرار است به کشاورزان بگوییم آب مصرف نکنند باید به فکر معیشت جایگزین و استفاده ازسیستم‌های مدرن آبیاری برای آنها باشیم و امنیت شغلی و غذایی آنها را تامین کنیم.