جمشیدی با اشاره به امکان پذیرش بیماران از تمام کشورها به‌خصوص کشورهای همسایه اعلام کرد: بیمارستان تمام هوشمند است به‌طوری که سیستم‌های تهویه، برق، کنترل روشنایی، سیستم HIS هوشمند و تمام مراحل اعم از مشاوره، پذیرش، پیگیری، درمان تا ترخیص به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و اقدامات در سیستم HIS ثبت می‌شود. وی اضافه کرد: این بیمارستان یکی از مجهزترین و تخصصی‌ترین بیمارستان‌های شمال‌غرب کشور است که برای ساخت آن بیش از هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌شود که زیربنای ساختمان اصلی آن ۲۶هزار مترمربع و شامل بخش‌های بستری، زایمان و جراحی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، اداری و اورژانس و کلینیک‌های تخصصی است. جمشیدی با بیان اینکه ۹۰ درصد از عملیات اجرایی احداث بیمارستان میلاد توسط نیروهای استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: هزینه‌های صرف‌شده برای افتتاح فاز اول ساختمان این بیمارستان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و برای افتتاح کامل این ساختمان ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است.