در این عمل ارگان قلب از جوان ۲۴ ساله مرگ مغزی‌شده جدا و به جوان ۲۶ ساله با سابقه نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز پیوند زده شد.دکتر افراسیابی، فوق تخصص جراح قلب و از اعضای تیم جراحی گفت: با توجه به اینکه در این عمل هم دهنده و هم گیرنده هر دو جوان و مرد هستند، درصد موفقیت این عمل بسیار بالا بود.دکتر پرویزی عضو دیگر تیم جراحی هم گفت: در این عمل، بعد از ۷۰ دقیقه خون گرم وارد قلب پیوندی شد و اولین ضربان قلب پیوندی در بدن دریافت‌کننده ثبت شد. این عمل پیوند سه ساعت طول کشید و دکتر ضرغام فوق تخصص جراحی قلب از بیمارستان مسیح دانشوری تهران تیم جراحی تبریز را همراهی می‌کرد.ضرغام در ارزیابی خود از آمادگی تیم جراحی قلب تبریز برای جراحی‌های بعدی گفت: تیم تبریز بسیار حرفه‌ای بود و مطمئنم آینده بخش پیوند قلب در این شهر بسیار درخشان خواهد بود.