وی افزود: همچنین احداث خط انتقال جدید به طول ۱۱کیلومتر از ایستگاه پمپاژ شماره ۲ تا مخزن ذخیره ۲۰ هزار مترمکعبی نیز اجرایی شده که ۷ کیلومتر آن با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال اجرا و به پایان رسیده است.معتمدی اظهار کرد: اجرای طرح ارتقا و تجهیز ایستگاه پمپاژ شماره ۲ (نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال) نیز اکنون در مرحله تحویل زمین و انغقاد قرارداد بوده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.مدیرامور آبفای بندرلنگه در پایان از تکمیل طرح ساخت و تجهیز مخزن ذخیره ۱۰هزار متر مکعبی با اعتبار بیش از ۲میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح اکنون در مرحله تست و آب‌بندی قرار دارد.