عالیپور با تاکید بر اینکه حیاتی‌ترین تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که خوراک پالایشگاه‌های نفت کشور و محموله‌های صادرات نفت خام را تامین می‌کند احتیاج به تعمیر و نوسازی فوری دارند، اظهار کرد: قرار است طرح‌ توسعه چهار میدان و ۱۱ مخزن همچون بی‌بی حکیمه، گچساران، منصوری، مارون، اهواز آسماری و اهواز بنگستان از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در شورای‌عالی اقتصاد مطرح شوند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تلمبه‌خانه‌های حیاتی امیدیه و گوره یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه این تاسیسات به‌منظور انتقال نفت خام صادراتی و تامین خوراک پالایشگاه‌ها استفاده می‌شوند، نوسازی آنها در اولویت قرار دارد.وی با اشاره به برنامه توسعه چهار میدان کرنج، پارسی، شادگان و رگ سفید شامل ۹ مخزن گفت:‌ این میدان‌ها در قالب قراردادهای EPCF از طریق الگوی قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که به تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است و موافقت وزیر نفت را دارد، توسعه می‌یابند.

عالیپور در ادامه به گازهای همراه نفت اشاره کرد و گفت: روزانه ۷۲۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت در پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، نفت و گاز گچساران، نفت و گاز کارون، نفت و گاز مارون و نفت و گاز مسجد سلیمان سوزانده می‌شود، قرار است برای جلوگیری از سوختن این مقدار گاز به‌منظور تحقق اهداف زیست محیطی، با همکاری شرکت ایتالیایی آنسالدو انرژیا هرچه سریع‌تر از سوختن این گازها جلوگیری شود.عالیپور حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت را  در مرحله نخست حدود ۶ میلیارد دلار برآورد کرد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرکت آنسالدو ایتالیا با استفاده از فناوری تبدیل گازهای ارسالی به مشعل (فلر) به برق، در دو مرحله همکاری خود را ادامه خواهد داد که در مرحله نخست ۶۰۰ مگاوات و در مرحله دوم نزدیک به یک هزار مگاوات تولید برق صورت می‌گیرد، همچنین سبب افزایش راندمان تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود‌.