چین و ایران

  • درخواست چین از آژانس انرژی اتمی

    ایرنا: نماینده دائم چین در وین با انتشار توییت هایی به نقل از سخنرانی امروز رئیس سازمان انرژی اتمی چین خواهان عملکرد بی طرفانه و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
۱

بیشتر