شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

چالش های شستان

چالش های شستان

  • چهار برنامه شستان برای ۱۴۰۳

    معاون مالی و عضو هیات‌مدیره شستان در حاشیه رویداد ایران پتروکم در خصوص برنامه‌‌‌های آتی شرکت گفت: برنامه‌‌‌های شرکت شستان برای سال ۱۴۰۳ در ۴ برنامه اصلی شامل تخصیص بهینه منابع، افزایش درآمدها و بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه، توسعه انواع روش‌‌‌های تامین منابع مالی و ارتقای نظم و انضباط مالی در مجموعه شستان است.
۱
بیشتر