پیشی

  • پیاز از دلار پیشی گرفت !

    خبر آنلاین: فزایش قیمت پیاز و پیشی گرفتن آن از قیمت ارز که با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران فضای مجازی همراه بوده، سوژه کارتونی از حمید عینی خراسانی در «نیش خط» شد.
۱

بیشتر