نورشناسی

  • اندازه‌گیری سرعت نور با استفاده از هوش مصنوعی

    ایسنا: پژوهشگران دانشگاه «استنفورد» قصد دارند با قرار دادن هوش مصنوعی در لنز یک دوربین، سرعت نور را محاسبه کنند. برای ابزار خودکار، دوربین مانند چشم و رایانه مانند مغز است اما اخیرا پژوهشگران دانشگاه استنفوردآمریکا، برای فشرده‌تر ساختن دوربین‌های هوشمند، این دو گزینه را با هم ترکیب کرده‌اند. گروهی از دانشجویان، یک دوربین هوشمند ابداع کرده‌اند که برای پردازش داده‌ها، به یک رایانه بزرگ جداگانه نیازی ندارد زیرا براساس نورشناسی ساخته شده است.
  • استفاده از پرتوهای چرخشی نور در رایانه‌های کوانتومی

    ایسنا: محققان دانشگاه هاروارد سطوح مخصوصی ساخته‌اند که می‌تواند نور را به شکل عجیبی بچرخاند و به رایانه‌های کوانتومی عملی منجر شود. چه کسی گفته که نور فقط باید در امواج و ذرات حرکت کند؟ محققان دانشگاه هاروارد راهی برای چرخش نور به حالت‌های پیچیده پیدا کرده‌اند که موفقیت در زمینه‌های مختلف را نوید می‌دهد.
۱

بیشتر