نماد

 • فراز و فرود شاخص‌های بازار سهام در روز سه‌شنبه

  اقتصاد نیوز: در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، ۱۹۸ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۳۸ نماد بورسی و ۶۰ نماد فرابورسی بودند.
 • آخرین روز معاملاتی هفته بازار سهام تهران چگونه گذشت؟

  اقتصاد نیوز: در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، ۲۳۴ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۶۳ نماد بورسی و ۷۱ نماد فرابورسی بودند.
 • جزئیات آخرین تحولات بازار سهام تهران

  اقتصاد نیوز: در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، ۲۹۹ نماد رشد قیمت داشتند که ۲۱۸ نماد بورسی و ۸۱ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۱۵۹ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۰۶ نماد بورسی و ۵۳ نماد فرابورسی بودند.
 • منحنی نرخ بازدهی در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۹ درصد کاهش به ۱۷۵ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۵ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد.
 • منحنی نرخ بازدهی در۸ خرداد ۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: مروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۳۶ درصد افزایش به ۱۸۴ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۵ نماد اخزا و ۶ نماد اراد انجام شد.
 • منحنی نرخ بازدهی در۴ خرداد ۱۴۰۰منتشر شد

  اقتصاد نیوز: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۱۵ درصد افزایش به ۱۸۰ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۴ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد.
 • ترافیک نمادها در صف فروش

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خریدوفروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهد. در این گزارش نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشم‌گیر داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.
 • منحنی نرخ بازدهی در ۳ خرداد ۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۱۴ درصد کاهش به ۱۵۷ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۴ نماد اخزا و ۴ نماد اراد انجام شد.
 • منحنی نرخ بازدهی در ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۳۱ درصد کاهش به ۱۳۷ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۴ نماد اخزا و ۶ نماد اراد انجام شد.
 • منحنی نرخ بازدهی در ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: امروز یک‌شنبه حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۲۳ درصد کاهش به ۱۲۶ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۶ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد.
 • منحنی نرخ بازدهی در ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۰+ نمودار

  اقتصاد نیوز: حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۱۸ درصد کاهش به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۴ نماد اخزا و ۵ نماد اراد انجام شد.
 • افزایش نرخ سود در همه سررسیدها

  اقتصاد نیوز: حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۵۲ درصد افزایش به ۱۹۷ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۵ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد.
 • صف فروش ۳۵۰ نماد در روز مثبت بورس

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گزارش نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • تحولات آخرین روز کاری هفته بورس پایتخت

  اقتصاد نیوز: در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، ۵۴ نماد رشد قیمت داشتند که ۴۵ نماد بورسی و ۹ نماد فرابورسی بودند.
 • عرضه سنگین در ۴۰۵ نماد

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گزارش نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشد چشمگیری داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • شیمیایی‌ها مورد توجه بورس بازان

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • عرضه ۸۶ درصدی دارویی‌ها

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گزارش نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیری داشتند شناسایی شده‌اند.
 • عرضه ۷۳ درصدی شیمیایی‌ها

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گزارش نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • فروشندگان سهام در ۵۰۵ نماد معاملاتی

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشم‌گیر داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.
 • افزایش ارزش سهام عدالت

  ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) در جریان دادوستد‌های روز گذشته با ۴/ ۲درصد افزایش به ۹میلیون و ۵۷۳هزار تومان رسید. بر این اساس ارزش سهام عدالت ۲۲۸هزار تومان افزایش یافت. در روزی که شاخص کل بورس ۹/ ۱درصد افزایش را تجربه کرد، وزن تعداد نماد‌های مثبت در این پرتفو از تعداد نماد‌های منفی بیشتر شد. نماد‌های «دانا»، «اخابر»، «بنیرو»، «لکما»، «فولاژ»، «بسویچ»، «وپست»، «خساپا»، «حکشتی»،‌«رمپنا» و «وتوصا» از نماد‌هایی بودند که افت قیمت را تجربه کردند. نماد فایرا نیز نمادی بود که در روز گذشته متوقف…
 • گروه شیمیایی در صفوف خرید

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار داده است. همچنین نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • ارزش سهام عدالت افت کرد

  ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) در آخرین روز از داد و ستد‌های هفته گذشته ۱/ ۱ درصد افت کرد. بر این اساس ارزش این پرتفو با کاهش ۱۰۳ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید. مشابه روز‌های اخیر و آنچه در کلیت بازار رخ می‌دهد بیشتر نماد‌های تشکیل دهنده‌ این پرتفو در روز چهارشنبه افت قیمت داشتند. در مقابل اما نماد‌هایی همچون فولاژ، وپست، مارون و شبندر از معدود نماد‌هایی بودند که رشد قیمت را تجربه کردند و مانع از افت بیشتر ارزش این سبد شدند.
 • مقاومت سهام عدالت برای حفظ کانال ۹ میلیونی

  ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) به ۹میلیون و ۲۹۸هزار تومان رسید. بر این اساس این پرتفو همچنان کانال ۹میلیون تومانی را از دست نداده است. مجموع ارزش سهام عدالت ۶/ ۱درصد افت کرد. در روزی که شاخص کل ۹۸/ ۰درصد افت کرد، عمده نماد‌های این پرتفو سرخ‌پوش بودند. در تمام نماد‌های سهام عدالت تنها نمادهای وایرا، «بسویچ» و «سدشت» مثبت بودند. درواقع این سه نماد با وجود سهم اندکی که در مجموع سهام عدالت دارند، مانع از افت بیشتر سهام عدالت شدند.
 • بسته شدن ۵۰۷ نماد در صف فروش

  رضا شاکری تحلیلگر بازار سرمایه
  تابلو‌خوانی‌ها صف‌های خرید و فروش را به تفکیک صنایع و همچنین پرنوسان‌ترین سهام در بازار مورد بررسی قرار داده است. همچنین نماد‌هایی که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
 • ورود سهام عدالت به کانال ۹ میلیونی

  در جریان داد و ستد‌های روز گذشته ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) به ۹ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان رسید. بر این اساس ارزش این پرتفو با ۴۹/ ۴ درصد رشد روبه‌رو شد. سهام عدالت بالاخره توانست با افزایش ۴۰۳ هزار تومانی به کانال ۹ میلیون تومانی وارد شود. در روز گذشته که شاخص کل بورس حدودا ۴ درصد رشد کرد؛ عمده نماد‌های این سبد افزایش قیمت داشتند و در مقابل نماد‌های محدودی سرخ‌پوش بودند. نماد وایرا و شتران از جمله نماد‌هایی بودند که افت قیمت را تجربه کردند.
 • ارزش سهام عدالت بازهم ریخت

  در جریان داد و ستد‌های آخرین روز هفته گذشته ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) باز هم افت کرد و با ۴/ ۳ درصد افت به ۸ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان رسید. بر این اساس ۳۰۰ هزار تومان از ارزش این پرتفو کاسته شد. در روز چهارشنبه بیشتر نماد‌های تشکیل‌دهنده سهام عدالت با افت قیمت رو به رو شدند. نماد‌های شپنا، بسویچ، ‌وپست، وبلمت و رمپنا از جمله نماد‌هایی بودند که بیش از ۴ درصد ریزش قیمت را تجربه کردند. ریزش ارزش سهام عدالت در حالی رخ می‌دهد که رئیس جدید سازمان بورس در روز گذشته اعلام کرد با تصویب…
 • سهام عدالت در کانال ۹ میلیونی باقی ماند

  دنیای اقتصاد: به‌رغم افت ۱/ ۲ درصدی، سهام عدالت در مرز کانال ۹ میلیون تومانی باقی ماند. ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) در جریان داد و ستد‌های روز گذشته بازار سهام ۱۹۶ هزار تومان افت را تجربه کرد. بر این اساس ارزش این پرتفو به ۹ میلیون و ۳۵ هزار تومان رسید. در روز گذشته عمده نماد‌های این سبد افت قیمت را تجربه کردند. نماد‌های دانا، فارس، ‌خودرو، شبریز، شتران، ورنا، شگویا، فملی و شبندر از جمله نمادی‌های سرخ این سبد بود که بیش از ۳ درصد افت قیمت داشتند و در مقابل نماد‌های حکشتی، حپترو و وپست از معدود…

بیشتر