شماره روزنامه ۴۵۳۰
|

نفتا

  • استقبال نیسان از معاهده جدید نفتا

    دنیای‌اقتصاد: بنابر اعلام دنیس له ووت، رئیس بخش آمریکای شمالی شرکت نیسان از پایبندی این شرکت به قوانین پیمان جدید نفتا میان آمریکا و مکزیک خبر داده‌است.

بیشتر