مذاکرات بین افغانی

  • موضع طالبان درباره دخالت هند در افغانستان

    ایسنا: طالبان به اظهارات دهلی‌نو درباره ضرورت یک افغانستان مستقل، دموکراتیک و با ثبات واکنش نشان داد و از دولت هند خواست تا از مداخله درباره مذاکرات درون افغانستانی دوری کند.
۱

بیشتر