شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی

  • تفسیر نادرست از مهاجرت

    دنیای اقتصاد : «سخت‏‏‌گیری بیشتری باید انجام داد»؛ این خلاصه دیدگاه جریان‏‏‌های سیاسی افراطی امروز جهان غرب در برابر مهاجران است. دیدگاهی که هر سال در میان شهروندان نظام‏‏‌های لیبرال دموکراسی طرفداران بیشتری می‌یابد و درست به همین دلیل، احزاب افراطی در جهان غرب، سال به سال محبوبیت بیشتری پیدا می‏‏‌کنند. این روند احساسات مهاجرستیزانه که با پیروزی سال ۲۰۱۶ ترامپ در آمریکا و برگزیت در انگلستان در همان سال شروع شد، آنچنان پرقدرت در حال ادامه دادن است که گویا نه‏‏‌تنها قصد زوال ندارد؛ بلکه، شدت بیشتری به خود…
  • فرانسیس فوکویاما: سوسیالیزم باید بازگردد

    جرج ایتون دبیر سیاسی «نیواستیتس من» در گزارشی تحت عنوان «فرانسیس فوکویاما: سوسیالیزم باید بازگردد» نوشت: تاریخ دارد از فرانسیس فوکویاما انتقام می گیرد. در سال ۱۹۹۲ و اوج اقتدار لیبرالیسم پس از پایان جنگ سرد، این تئوریسین در کتابی با عنوان "پایان تاریخ و آخرین بازمانده" نوشت: آنچه شاهدش خواهیم بود نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و جهانی شدن اندیشه لیبرال دموکراسی غربی به عنوان آخرین شکل حکومت بشری است.
  • لیبرال دموکراسی در حال زوال است

    مهر: پروفسور «مایکل بارنت» با توجه به نشانه‎هایی چون زوال رسانه‎های سنتی و افزایش سطح نابرابری در جوامع غربی، از دشواری برای حفظ نظام دموکراتیک سخن گفت.
۱
بیشتر