شماره روزنامه ۵۸۹۲
|

قیمت پوند

روز قبل پوند مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که پوند که ۲ روز پیش تا ۶۳,۸۹۹ (شصت و سه هزار و هشتصد و نود و نه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مصادف با ۰۶ دسامبر ۲۰۲۳ - با کاهش ۰.۶۲ درصدی به ۶۳,۵۰۰ (شصت و سه هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت پوند
عنوانقیمتبروزرسانی
پوند63,500 تومانروز قبل

نمودار قیمت پوند



پوند، امروز به ۶۳,۵۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت پوند انگلیس امروز

بیشتر