شماره روزنامه ۵۵۶۲
|

قیمت لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۴ اکتبر ۲۰۲۲ - به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت لیر ترکیه
عنوانقیمتبروزرسانی
لیر ترکیه1,780 تومان11:31

نمودار قیمت لیر ترکیه



لیر ترکیه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱,۷۸۰ تومان نرخ گذاری شد.

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت لیر ترکیه امروز

بیشتر