شماره روزنامه ۵۸۳۴
|

قیمت دینار عراق

روز قبل دینار عراق مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دینار عراق که ۲ روز پیش تا ۳۷ (سی و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۷ مهر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ - به ۳۷ (سی و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت دینار عراق
عنوانقیمتبروزرسانی
دینار عراق37 تومانروز قبل

نمودار قیمت دینار عراق



دینار عراق در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۷ تومان نرخ گذاری شد.

--

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دینار عراق امروز

بیشتر