شماره روزنامه ۵۸۸۹
|

قیمت دینار عراق

روز قبل دینار عراق مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دینار عراق که ۳ روز پیش تا ۳۸ (سی و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ مصادف با ۰۳ دسامبر ۲۰۲۳ - به ۳۸ (سی و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت دینار عراق
عنوانقیمتبروزرسانی
دینار عراق38 تومانروز قبل

نمودار قیمت دینار عراق



دینار عراق، امروز به ۳۸ تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

--

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دینار عراق امروز

بیشتر