شماره روزنامه ۵۵۶۲
|

قیمت دینار عراق

امروز دینار عراق مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دینار عراق که روز قبل تا ۲۲ (بیست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۴ اکتبر ۲۰۲۲ - به ۲۲ (بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت دینار عراق
عنوانقیمتبروزرسانی
دینار عراق22 تومان11:31

نمودار قیمت دینار عراق



دینار عراق، امروز به ۲۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

--

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دینار عراق امروز

۱
بیشتر