شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

قیمت دینار عراق

امروز دینار عراق مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دینار عراق که روز قبل تا ۴۴ (چهل و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۳ می ۲۰۲۴ - به ۴۴ (چهل و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت دینار عراق
عنوانقیمتبروزرسانی
دینار عراق44 تومان19:03

دینار عراق در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۴ تومان نرخ گذاری شد.

--

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دینار عراق امروز

بیشتر