شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

قیمت دینار عراق

روز قبل دینار عراق مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دینار عراق که ۲ روز پیش تا ۴۴ (چهل و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳ مصادف با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ - به ۴۴ (چهل و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت دینار عراق
عنوانقیمتبروزرسانی
دینار عراق44 تومانروز قبل

دینار عراق در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۴ تومان نرخ گذاری شد.

--

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

آخرین اخبار قیمت طلا

قیمت دینار عراق امروز

بیشتر