شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

قوانین پایداری

قوانین پایداری

  • الزامات مصونیت زیست‌محیطی

    دنیای اقتصاد: اتحادیه اروپا قوانین اجباری در مورد بررسی دقیق پایداری شرکت‌ها را تصویب می‌کند که برای بسیاری از شرکت‌های آمریکایی نیز اعمال می‌شود. در آوریل ۲۰۲۴، پارلمان اروپا رای به تصویب دستورالعمل بررسی پایداری شرکتی (CSDDD) داد، به این معنی که اکنون به قانون تبدیل می‌شود و نیاز به تغییرنگرش شرکت‌ها به رفتار تجاری مسوولانه دارد. CSDDD برای شرکت‌های اتحادیه اروپا (EU) و غیر‌اتحادیه اروپا با فعالیت‌هایی در اتحادیه اروپا که آستانه‌‌‌‌های ذکرشده در زیر را برآورده می‌کنند، اعمال می‌شود. برای اولین‌بار،…
۱
بیشتر