شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

فروش کانکتور

  • خرید کانکتورهای ارزان

    برای اتصال بخش های متنوع در مدارات از کانکتور استفاده می شود. این قطعه به طور معمول در بخش هایی که احتمال قطعی وجود دارد نصب می گردد.
۱

بیشتر