شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

فرانشیز

فرانشیز

  • نمایندگی

    این مطلب براساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس‌‌‌ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده ‏است.
۱
بیشتر