عقیده

  • فیلم| آذری جهرمی: پنهانکاری عقیده پیرمردهاست

    برنا: آذری جهرمی: پنهانکاری عقیده پیرمردهاست. پیرمرد ها یک اعتقادی دارند جوان ها هم یک اعتقاد،از ابتدا شفاف می گوییم که همه مردم بدانند.
  • گفته‌ها

    مملکت وسیعه ایران به عقیده کافّه سیاسیون، در محل خوف و خطر است؛ زیرا ترقیات شدیدالسرعه همسایگان و افعال و اعمال خودسرانه و بی‌باکانه درباریان، قوای چندین هزار ساله دولت ایران را به‌طوری از هم متلاشی و دچار ضعف و ناتوانی صعب کرد که علاج آن از قوه و قدرت متوطنین این مرز و بوم به کلی خارج است، ولی عقیده حکما و سیاسیون جمهور ملل متمدنه بر این است.
۱

بیشتر