عربده

  • عربده‌کش میدان خراسان دستگیر شد

    ايسنا: ​ رئیس پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری فردی که با عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد باعث ایجاد رعب و وحشت شماری از ساکنان محله میدان خراسان شده بود، خبر داد.
  • عربده کشان خانی آباد دستگیر شدند

    باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل تخریب خودروی شهروندان یکی از محلات جنوب پایتخت خبر داد.
۱

بیشتر