سلطان روغن موتور تقلبی

  • دستگیری سلطان روغن موتور تقلبی

    باشگاه خبرنگاران جوان: سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: ۳۰۰ هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه و ۳۰ هـزار لیتر روغن موتور تقلبی در شهرستان ری کشف شده است.
۱

بیشتر