سازمان بسیج مداحان

  • توضیحات ارجونی در خصوص مداح جنجالی

    ایسنا: رئیس سازمان بسیج مداحان کشور توضیحاتی را در زمینه مداحی جنجالی و منتشرشده از هیئتی در مشهد که بدون ماسک و رعایت فاصله شعری می‌خواندند، ارائه داد.
۱

بیشتر