شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

رفاه عمومی

رفاه عمومی

  • نقش نهادهای فراگیر در انقلاب صنعتی چهارم

    علی‌حسین رضایان / استاد دانشگاه تهران
    به لطف پیشرفت‏های بی‏سابقه در فناوری، در حال حرکت به سمت جهانی بهتر هستیم. همه ما از صنعتی شدن سود بردیم و همچنین در مقایسه با نسل‏های قبل، از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار هستیم. دیگر در جهان امروزی خبری از قحطی و گرسنگی نیست و به‌خاطر همه‏گیری طاعون، سرخک، سیاه‌سرفه، آبله مرغان، آبله، تیفوس، مالاریا و... جامعه بشری درگیر نیست. در مقایسه با ۱۰۰سال گذشته در همه جوامع طول عمر متوسط یا همان شاخص امید به زندگی که در بدو تولد تنها ۴۰سال بود به خاطر رفاه، آسایش و بهداشت عمومی افزایش یافته است. برای…
  • اقدامات دولت سیزدهم منجر به افزایش رفاه عمومی شده‌است

    سازمان برنامه و بودجه‌کشور به گزارشی‌‌‌‌‌‌‌‌ با عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌ «سهم ندارها از کیک رشد» که در تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۴۰۳.۲.۲۵ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، پاسخ داد. این سازمان نوشت: ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن روزنامه درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می‌رساند:
۱
بیشتر