تولید دارو

  • چند درصد نیازهای دارویی کشور، تولید داخل است؟

    مهر: سرپرست سازمان غذا و دارو کشور اعلام کرد: اکنون ۹۹درصد نیازهای دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی دارو تامین می‌شود.
  • تاثیر حیاتی جنگل‌ها بر زندگی انسان

    ايسنا: جنگل از دید عموم مردم فضایی با نشاط برای گردشگری و از نظر بسیاری از ساکنان درون و حاشیه آن جنگل محلی برای کسب درآمد و امرار معاش است، اما ارزش‌های علمی، اقتصادی و گردشگری تنها بخشی از کارکردهای مهم جنگل است. کشورهای توسعه یافته بر اساس تجارب‌شان به اهمیت آن پی برده‌اند و همواره به دنبال بهبود کمی و کیفی آن هستند.
۱

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر