شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

تحول علم اقتصاد

تحول علم اقتصاد

  • خدا نگهدار سولو!

    البرز نظامی *
    ماه مه امسال بود که رابرت لوکاس فقید درگذشت؛ همان اقتصاددان شهیری که می‌‌‌گفت زمانی که به رشد اقتصادی فکر می‌‌‌کنید، دیگر نمی‌‌‌توانید به هیچ‌چیز دیگری بیندیشید. خبر آمد که اقتصاددان دیگری از میان ما رفت؛ همان اقتصاددانی که وقتی به رشد اقتصادی بیندیشید، نمی‌‌‌توانید به او فکر نکنید. رابرت مرتون سولو، اقتصاددان بزرگ عصر ما، پنج‌شنبه گذشته در ۹۹سالگی در خانه‌‌‌اش درگذشت. خبر مرگ او را پسرش جان اعلام کرد. هرچند علت مرگ او را بیان نکرده است.
۱
بیشتر