شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه

  • تورم قوانین در بخش مولد اقتصاد

    دنیای‌اقتصاد: تولید وضعیت مناسبی ندارد. مدت‌‌‌هاست تولیدکنندگان گرفتار سیکل معیوبی از موانع و مشکلات هستند و تحریم‌‌‌های خارجی و داخلی در کنار سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه، بنگاه‌‌‌ها و بخش مولد اقتصاد را در وضعیت بحرانی قرار داده است. فصل مشترک چالش‌‌‌های بخش صنعت چند موضوع و مساله اساسی است؛ موضوعاتی که شامل محدودیت‌های ناشی از تحریم، سیاستگذاری‌‌‌های غلط، بوروکراسی و بخشنامه‌‌‌های متناقص، بن‌‌‌بست تامین مالی و مواد اولیه و زیرساخت‌‌‌های محدود می‌شود. در کنار این مشکلات و موانع، نبود استراتژی و…
  • نبض تولید در دست تامین مواد اولیه

    دنیای‌اقتصاد: محمد شیرزادگان، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مصائب و مشکلات تامین مواد اولیه برای صنعتگران و نحوه مواجهه تولیدکنندگان با این مساله گفت: صنعتگران در تامین مواد اولیه خود با عدم‌کنترل مواجه شده‌اند. صنف ما یعنی صنف اتانول و الکل طبی که با بخش‌های سلامت و آرایشی‌بهداشتی کشور ارتباط مستقیم دارد، هفته‌‌‌ای یک‌بار یا حتی دو روز یک‌بار، با رشد قیمت مواد اولیه مواجه می‌شود.
۱
بیشتر