شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

بازار کامودیتی

بازار کامودیتی

  • تحلیل و بررسی آخرین وضعیت بازار‌های جهانی

    امیررضا اعلاباف / تحلیلگر بازار سرمایه
    پس از واکنش مثبت شاخص‌های بازار کامودیتی و فلزات اساسی و گرانبها در پایان هفته قبل به اعلام هفتگی تعداد افراد بیکار (درخواست اولیه) در آمریکا که ۲۳۱‌هزار نفر ثبت‌شده و ۲۱‌هزار نفر بالاتر از سطح موردانتظار ۲۱۰‌هزار نفر و بالاترین سطح از اوت سال‌۲۰۲۳ بود، با آغاز هفته جدید شاهد ثبات نسبی در سطح قیمت‌ها هستیم.
۱
بیشتر