شماره روزنامه ۵۵۲۱
|

بازار باز

 • کاهش نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

  اقتصاد نیوز: در هفته چهارم خرداد ۱۴۰۱ تقریبا ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه از سوی دولت فروخته شد.
 • نرخ سود بین بانکی رکورد زد

  اقتصاد نیوز: بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانک‌ها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد.
 • بررسی معاملات بازار باز در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

  اقتصاد نیوز: طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ماه، ۲۱ بانک در پنجمین حراج ۱۴۰۱ مشارکت داشته اند که تزریق پول در آن روندی کاهشی را به ثبت رسانده است.
 • خیز دوباره اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

  اقتصاد نیوز: عملیات بازار باز به منظور حفظ بانک ها از وضعیت بد نقدینگی و تنظیم نرخ سود از سال گذشته راه اندازی شد. ابزاری که اقتصاددانان معتقدند می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور و متغیر های مهم اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
 • کاهش عملکرد بانک ها در بازار بین بانکی

  اقتصاد نیوز: اعبتارات قاعده مند که نمایانگر میزان قرض دهی بانک مرکزی به بانک ها ست در مقطع مذکور به ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به هفته قبل افت قابل توجهی داشته است.
 • خالص جذب پول در هفته سوم دی ماه بازار شبانه

  اقتصادنیوز: بررسی داد وستد میان بانک ها و بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد در هفته سوم دی ماه حجم اعتبارات قاعده‌مند برابر با هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان و میزان توافق بازخرید نیز برابر با هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است
 • رکوردزنی بازار باز با کاهش نرخ سود

  اقتصاد نیوز: در هفته دوم دی ماه باوجود افزایش تقاضای بانک ها و ثابت ماندن هفت روزه تاریخ سررسید نرخ سود از ۲۰.۱۵ درصد به ۱۹.۳ درصد تقلیل یافت.
 • یخ بازار بین بانکی در هفته اول زمستان شکست

  اقتصاد نیوز: در هفته اول دی ماه بانک مرکزی در بازار باز نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بسط داده که یک رکورد تاریخی دیگر در این بازار است.
 • رکوردزنی بسط پول در بازار باز در روزهای پایانی پاییز

  اقتصاد نیوز: در هفته منتهی به ۲۹ آذر در بازار باز بانک مرکزی ۵۷ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان پول به نهادهای مالی تزریق کرد. بررسی این رقم با هفته های قبل نشان از رکورد بی سابقه ای دارد که این نهاد در عملیات بازار باز در این هفته به ثبت رسانده است.
 • نرخ سود وام مسکن رکورد زد

  اقتصاد نیوز: در حالیکه چهارشنبه هفته دوم آذر ماه نرخ سود وام مسکن در سطح ۲۲.۴ درصد قرار داشت در پایان هفته سوم رکوردی یک ساله را ثبت کرده و به سطح ۲۳.۲۵ درصد رسید.
 • حجم اعتبارات بانک مرکزی صفر شد

  اقتصاد نیوز: بخشی از عملیات بانک ها و بانک مرکزی در بازار شبانه صورت می گیرد.
 • رکوردزنی بانک مرکزی در بازار باز

  اقتصاد نیوز: در هفته آخر آبان ماه بانک مرکزی ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانکها تزریق کرد که بالاترین میزان بسط هفتگی پول در تاریخ این بازار بوده است.
 • رشد ۰.۲ واحد در صدی در نرخ سود بازار باز

  اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار باز در هفته دوم آبان ماه با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۱۹.۴ درصد رسیده است که می تواند اثری افزایشی بر نرخ سود بین بانکی داشته باشد.
 • کاهش ۸۰ درصدی در اعتبارات قاعده مند

  اقتصاد نیوز: در هفته اخیر بانک مرکزی تقریبا ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها توزیع کرده که نسبت به هفته قبل ۸۰ درصد کاهش داشته است.
 • کاهش رشد نرخ سود بین بانکی

  اقتصاد نیوز: میزان افزایش نرخ سود بین بانکی در کشور در هر هفته از سطح ۰.۳۶ واحد درصد به ۰.۰۸ واحد درصد تنزل پیدا کرد.
 • تلاش بازار برای مهار نرخ سود

  اقتصاد نیوز: آماری بانک مرکزی در ۱۵ مهر ماه، حاکی از آن بود نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۴۷ درصد رسیده که بیشترین مقدار در ۴ ماه اخیر بوده است.
 • رکوردزنی مجموع بسط در بازارهای مالی

  اقتصاد نیوز: در این هفته رقم اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این بازار برابر با ۲۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح در مهر ماه سال جاری به حساب می آید.
 • چهار اتفاق بی سابقه در بازار باز

  اقتصادنیوز : در دومین هفته پاییزی بازار باز بانک مرکزی رقمی معادل با ۱۹ هزار و ۴۰ میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد.
 • سه رکورد بسط پول در هفته گذشته

  اقتصاد نیوز: در هفته اخیر حجم اعتبارات بسط داده شده در بازار باز برابر با ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین بسط اعتبارات در مقایسه با هفته های سپری شده از سال جاری بوده است.
۱

بیشتر