بازار باز

 • کاهش ۸۰ درصدی در اعتبارات قاعده مند

  اقتصاد نیوز: در هفته اخیر بانک مرکزی تقریبا ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها توزیع کرده که نسبت به هفته قبل ۸۰ درصد کاهش داشته است.
 • کاهش رشد نرخ سود بین بانکی

  اقتصاد نیوز: میزان افزایش نرخ سود بین بانکی در کشور در هر هفته از سطح ۰.۳۶ واحد درصد به ۰.۰۸ واحد درصد تنزل پیدا کرد.
 • تلاش بازار برای مهار نرخ سود

  اقتصاد نیوز: آماری بانک مرکزی در ۱۵ مهر ماه، حاکی از آن بود نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۴۷ درصد رسیده که بیشترین مقدار در ۴ ماه اخیر بوده است.
 • رکوردزنی مجموع بسط در بازارهای مالی

  اقتصاد نیوز: در این هفته رقم اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این بازار برابر با ۲۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح در مهر ماه سال جاری به حساب می آید.
 • چهار اتفاق بی سابقه در بازار باز

  اقتصادنیوز : در دومین هفته پاییزی بازار باز بانک مرکزی رقمی معادل با ۱۹ هزار و ۴۰ میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد.
 • سه رکورد بسط پول در هفته گذشته

  اقتصاد نیوز: در هفته اخیر حجم اعتبارات بسط داده شده در بازار باز برابر با ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین بسط اعتبارات در مقایسه با هفته های سپری شده از سال جاری بوده است.
۱

بیشتر