شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

اندیشه انسان

اندیشه انسان

  • جاهل تر از آن هستیم که فکر می کنیم

    دکتر محمدعلی مختاری *
    این یادداشت به بهانه در گذشت دانشمند فقید دنیل کانمن نوشته شده است تا پیام اصلی او را مرور کند. جان کلام او را می‌توان در این یک جمله خلاصه کرد: اندیشه ما از آنچه فکر می‌کنیم، الکن‌تر است.
۱
بیشتر