شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

اتاق مشهد

اتاق مشهد

  • همکاری نهادها برای کاهش رویه‏‏‏‌های مخل کسب‌وکار ادامه یابد

    دنیای‌اقتصاد: محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد می‌گوید: همکاری نهادها برای کاهش رویه‌‌‌‌های مخل کسب‌وکار که منجر به تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار می‌شود، اقدام مثبتی است که باید در همه بخش‌ها ادامه پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: همکاری‌های مشترک نهادها که منتج به تسهیل رویه‌‌‌‌ها و کاهش موازی‌‌‌‌کاری‌‌‌‌ها می‌شود، اقدامات مثبتی در جهت تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار به‌شمار می‌آیند و امیدواریم این رویکرد در سایر بخش‌ها نیز موردتوجه و اقدام قرار بگیرد.
  • رویه تعیین هزینه حمل اثرات منفی بر تولید دارد

    دنیای‌اقتصاد: رئیس اتاق مشهد با اشاره به رویه تعیین هزینه حمل کالا، بدون نظرخواهی از واحدهای تولیدی، می‌گوید: این رویه هزینه تمام‌‌‌‌شده تولید را افزایش می‌دهد و تغییر آن یکی از مطالبات فعالان تولیدی و اقتصادی است.
  • ضرورت توجه دولت به ایجاد زیرساخت‌های انرژی

    رئیس اتاق مشهد با تاکید بر نقش انرژی در توسعه صنعتی و بقای تولید، بر ضرورت پیگیری جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های انرژی در شهرک‌های صنعتی جدید و درحال‌توسعه، تاکید کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: ورود و پیگیری جدی جهت تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های انرژی برای پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی جدید و درحال‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه، یک راهبرد ضروری و مبتنی بر آینده‌نگری است که با توجه به‌‌‌‌‌‌‌‌صراحت قانون باید از سوی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های متولی دنبال شود.
۱
بیشتر