شماره روزنامه ۶۰۵۴
|

اتاق مشترک بازرگانی

اتاق مشترک بازرگانی

  • از آمازون تا هیمالیا

    دنیای اقتصاد: اتاق بازرگانی هند و برزیل (IBCC) یک سازمان خصوصی غیرانتفاعی است که از سال‌۲۰۰۳ در راستای ارتقای روابط تجاری و فرهنگی بین هند و برزیل فعالیت می‌کند. هدف اصلی این اتاق، کمک به شرکت‌های هندی و برزیلی برای توسعه کسب‌وکار و دستیابی به اهداف اقتصادی خود در بازارهای این دو کشور است. روابط بین هند و برزیل از زمان استقلال هند و افتتاح سفارتخانه‏‏‏‏‏‏‏‌های دو کشور در سال‌۱۹۴۸، بسیار سازنده بوده‌است.
  • ساختار دیپلماسی تجاری ژرمن‌ها

    دنیای اقتصاد: اتاق مشترک بازرگانی‌ یک‌ سازمان مشارکتی‌ است‌ که‌ چندین‌ اتاق منطقه‌ای را برای همکاری در طرح‌های توسعه‌ اقتصادی گردهم‌ می‌آورد. هدف اتاق مشترک بازرگانی‌ ارتقای منافع‌ تجاری و توسعه‌ اقتصادی در یک‌ منطقه‌ از طریق‌ همکاری و مشارکت‌ است‌. ساختار و عملکرد یک‌ اتاق مشترک بازرگانی‌ بسته‌ به‌ نیازها و اهداف اتاق‌های شکل‌دهنده آن می‌تواند متفاوت باشد؛ برخی‌ از اتاق‌های مشترک ممکن‌ است‌ برای تمرکز بر یک‌ صنعت‌ یا موضوع خاصی تشکیل‌ شده باشند، درحالی‌که‌ برخی‌ دیگر بر ارتقای کل‌ منطقه‌ و جذب مشاغل‌ جدید…
۱
بیشتر