شماره روزنامه ۶۰۳۴
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • صاحب بزرگ‌ترین شرکت خصوصی هند! این عبارت در بیشتر گزارش‌هایی که درباره موکش دیروبهائی امبانی نوشته شده است دیده می‌شود. او کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌دار و از مدیران ارشد اجرایی در هند است. امبانی، رئیس و مدیر عامل (Reliance Industries Ltd. (RIL از بزرگ‌ترین شرکت‌های آسیا است که در بخش‌های گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و رسانه فعالیت می‌کند. شرکت تحت مدیریت آمبانی در فهرست 500شرکت برتر «فورچون» در رده99 قرار دارد. درآمد خالص این شرکت در سال 2022، 5/ 8میلیارد دلار تخمین زده شده است. شمار کارگران و کارمندان آن نیز 342.982 نفر است.
  • توسعه صنعتی و اقتصادی هند طی دوره 1950-1850م در جو ناسازگاری میان اعمال و اصول سیاسی جریان یافت. اعمال و اقدامات سیاسی در تضاد با سیطره و اعتبار دستگاه دیوانی بریتانیا که در هند در دستگاه خدمات اداری متمرکز بود، قرار گرفت و با گذشت زمان دامنه این تضاد به شعبه‌های استانی و شهرستانی گسترش یافت. ولی اصول سیاسی بریتانیا شعاع عمل حکومت را به حفظ نظم، آرامش و امنیت در داخل و دفاع از کشور در خارج محدود کرده و دیگر امور را کمابیش به سازمان‌های خصوصی واگذاشته بود.