آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • در جهان دوقطبی و دوران جنگ ســرد تمایل جبهه‌های شــرق و غرب به جذب بازار کالا و سرمایه، بهره‌وری اقتصادی برای رقابت جهانی و ایجاد امنیت سیاسی در حوزه‌های قدرت دو قطب، روابط میان کشورها را پیچیده کرده بود، اما تحولات جهان به‌سویی پیش می‌رفت که کشور‌هایی که در حاشیه دو قطب شرق و غرب بودند نیز تلاش می‎‌‌کردند از این کشاکش رها شوند. در این برهه پیمان‌نامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی میان کشــورهای آسیایی و حتی اروپایی بسته شد، همگرایی‌‌هایی که به‌دنبال یافتن نقاط مشترک میان کشورها بود تا نیروی سومی را در مقابل این کشاکش جهانی ایجاد کند.
  • بخش نخست گفت‌وگو با ابراهیم صحافی، پژوهشگر حوزه علوم‌سیاسی درباره اندیشه‌های دکتر جواد طباطبایی، دیروز در همین صفحه منتشر شد. امروز بخش پایانی آن را می‌خوانید.
  • شاید در 21 آذرماه سال 1284شمسی که عین‌‌‌الدوله حاکم تهران تعدادی از بازرگانان خوشنام تهران را به علت افزایش قیمت قند در تهران به فلک بست، هیچ‌گاه فکر نمی‌‌‌کرد این واقعه چه سرنوشتی برای خاندان فرسوده قاجار رقم خواهد زد. این واقعه تلنگری بود که ایرانیان و به‌ویژه تجار و بازرگانان متوجه شدند، با ساختار سیاسی بازمانده از دوران قدیم و فعال‌‌‌مایشاء بودن شاه، دیگر امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در نتیجه با توجه به آگاهی نسبی که از تحولات سایر کشورهای صنعتی اروپا ایجاد شده بود و مقایسه وضعیت ایران با آنها خواسته محدود شدن اختیارات شاه و تغییر ساختار تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاسی مطرح شد. این تحول ابتدا بر بستر علم حقوق و علوم سیاسی مدرن شکل گرفت که بر پایه تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه شاه استوار است. در این چارچوب…
  • این نکته در دگرگونی‌‌‌های عصر ناصری جالب است که اجماعی درباره انحطاط عمومی ایران میان کارگزاران بلندپایه حکومتی و نمایندگان سلطنت مستقل و روشنفکران مهاجر و مخالفان سرسخت ناصرالدین‌شاه به وجود آمده بود. میرزا آقاخان کرمانی که از سرشناس‌‌‌ترین روشنفکران مخالف ناصرالدین‌شاه و به طور کلی قاجاریه بود، افزون بر نوشته‌‌‌های ادبی -تاریخی، در نامه‌‌‌های خصوصی خود به ملکم‌خان نیز طرحی را که در ذهن تبعیدیان به وجود آمده بود، به دست داده است.
  • روح‌اله حاتمی: هیلدا السی مارگریت پتن (Hilda Elsie Marguerite Patten) فعال حوزه اقتصاد خانه، نویسنده و گوینده انگلیسی بود. او یکی از نخستین سلبریتی‌های حوزه آشپزی بود (اصطلاحی که خود میانه خوبی با آن نداشت). او طی جنگ‌جهانی دوم برنامه‌های خود را در رادیو بی‌بی‌سی ارائه می‌کرد و از طریق آن دستورالعمل‌های آشپزی خود را مطابق با محدودیت‌های جیره‌بندی دوران جنگ به اشتراک می‌نهاد.