شماره روزنامه ۵۵۱۹
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • از میانه پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار، اندیشه نوسازی و تامل درباره جهان نو در ذهن نخبگان ایرانی شکل گرفت؛ این موضوع ابتدا با ترجمه متون و سپس با اعزام محصل به غرب جلوه کرد اما نقطه عطف این ماجرا، وقوع انقلاب مشروطیت و تلاش برای استقرار نظامی نو، مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی در برابر ساختار سنتی و دیرپای سلطنت بود. مشروطیت را می‌توان گام نهادن ایران به جهان نو برشمرد.
  • تپه اسکندری هفشجان در تاریخ 1/ 10/ 1348 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این تپه مربوط به دوره نوسنگی تا عیلامی است. وجود سفالینه‌های پیش از تاریخ تا تاریخی و وفور ابزار سنگی همچون فلینت و ابسیدین از استقرار این مکان از هزاره هفتم تا هزاره اول قبل از میلاد خبر می‌دهد و بیانگر توالی تمدنی منطقه است.
  • اول دی434ش.21دسامبر 1055 م.طغرل سلجوقی پس از فتح بغداد این شهر را ضمیمه قلمرو خود اعلام کرد. بغداد که قبلا یک روستا در نزدیکی مدائن پایتخت باستانی ایران بود در سال 761 به تصمیم ابوجعفر منصور خلیفه عباسی به‌صورت شهر در آمد و مرکز خلافت عباسیان شد.
  • اختر نخستین روزنامه ایرانی است که در خارج از ایران به زبان فارسی منتشر می‌شد. این روزنامه به‌صورت هفتگی در استانبول انتشار می‌یافت.
  • ایرانیان به‌قدری عشق به علوم و صنایع دارند که اگر توانستندی، با ما مراوده کرده، به درجات عالیه رسیدندی. عثمانیان قبول آگاهی نکنند و دشمن علم باشند و دانش نکردن، طبیعت آنهاست. از روشنایی‌ها که از فرنگستان متصل به آنان می‌تابد، همواره چشم پوشیده و روگردان می‌شوند.