شماره روزنامه ۴۵۴۷
|

داوود دانش جعفری

  • معضل عدم تطبیق سپرده‌های بانکی

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی آن است که در حال حاضر، سپرده‌های کوتاه مدت تطبیقی با سپرده‌های بلندمدت ندارد.

بیشتر