احمد اشرف

 • جامعه‌شناس تاریخ‌نگر

  دنیای اقتصاد: یرواند آبراهامیان یکی از مهم‌ترین پژوهشگرانی است که در ده‌های اخیر مطالعات او در تاریخ اجتماعی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در میان نگاه‌های عمدتا شرق‌شناسانه نسبت به تاریخ ایران، نگاهی از داخل به تحولات دارد.
 • گفته‌ها

  از جمله کارهای مهم بسیار تاثیرگذار احمد اشرف در زمینه نقد تاریخ‌نویسی، نقد روایت تک‌خطی روسی و ترجمه مقاله‌ای است که بر دست نوشته‌های مارکس درخصوص شیوه تولید آسیایی نوشته بود. اهمیت این دست‌نوشته‌های مارکس، عدم وفاداری مارکس به آن روایت نخستین از شیوه تولید آسیایی (آب سالار) و توجه او به رابطه شهر و روستا در شرق است.
 • وظایف کلانتر در شهرهای قدیم

  یکی از مقامات سیاسی در اداره شهر‌های ایران کلانتر بود که در منابع تاریخی با عنوان رئیس شهر از آن نام برده‌اند. در مورد سابقه تاریخی منصب کلانتر بین محققان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. احمد اشرف در مقاله‌ای به نام «ویژگی‌های تاریخی شهرنشینی در ایران» این واژه را متعلق به دوره ترکمانان می‌داند ولی لمبتون معتقد است واژه مزبور نخستین مرتبه در عصر صفویه به کار رفته است. در تایید نظر احمد اشرف چنین می‌توان عنوان کرد که اوزون حسن برجسته‌ترین شخصیت سیاسی و نظامی آق قویونلوها، در طول فرمانروایی خود…
 • جمعیت‌های حاشیه‌ای

  پرویز پیران استاد اقتصاد در نشست «نقد آثار احمد اشرف» گفت: وضعیت علوم انسانی مملو از تفکرات نادرست است. اصطلاح نادرستی در علوم اجتماعی «حاشیه‌نشینی معضل شهری» است. ظاهرا متفکر و نظریه‌پردازی که این اصطلاح را به کار می‌برد هرگز با خود فکر نکرده است که این جمعیت چه باید می‌کردند؟ من ۳۰ سال روی موضوع آلونک‌نشینی در ۱۴ شهر کار کرده‌ام. ۳۵ درصد جمعیت تبریز، ۳۹ درصد جمعیت مشهد، بیش از ۵۰ درصد جمعیت سنندج، ۳۸ درصد جمعیت اراک و بیش از ۵/ ۳۳ درصد جمعیت تهران و همه شهرهای کوچک و بزرگ ایران آلونک‌نشین…
 • لزوم ارتباط جامعه‌شناسی با تاریخ

  دنیای اقتصاد: انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه سلسله نشست‌های خود در رابطه با جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی به سراغ احمد اشرف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسانی که جامعه ایرانی را از زاویه تاریخی مورد واکاوی قرار داده، رفته است و نشستی را به همین مناسبت در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار کرد. دکتر پرویز پیران استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی میهمان این نشست بود که کوشید در نگاهی به جامعه ایران با عنوان «دیالکتیک عام و خاص» گذاری بر شماری از آثار احمد اشرف نیز داشته باشد.
۱

بیشتر