درآمد حاصل از فروش صادرات

درآمد حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۴۴،۳۰۳ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ که مبلغ ۲۶،۶۴۱میلیون ریال بوده، حدود ۳۰/ ۶۶ درصد افزایش داشته است.شایان ذکر است پیش بینی مقدار فروش صادراتی برای سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۵۰۰ تن می باشد که در مقایسه با مقدار فروش واقعی سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۲/ ۱۷۵ درصد افزایش خواهد داشت و تاکنون ۱،۲۴۰تن در قالب انعقاد قرارداد قطعی شده که ۱۹۵ تن آن تحویل قطعی گردیده است.

12 (5)

 

در ادامه گزارش آقای مهندس نظری مدیرتکنولوژی شرکت در مورد وضعیت فناوری شرکت و مقایسه آن با فناوری موجود در کشور و جهان به شرح ذیل پرداخت:

بزرگترین تولیدکننده غلتک در خاورمیانه

تنها تولید کننده غلتک ورق به روش گریز از مرکز در خاورمیانه

از معدود تولیدکنندگان غلتکهای فوق سنگین نورد ورق عریض در دنیا

کاملترین خط تولید غلتک و قطعات سنگین ریختگی در خاورمیانه

تنها تولیدکننده غلتکهای فولاد تندبر در خاورمیانه

دارا بودن تکنولوژی‌های به روز دنیا در تولید غلتک و قطعات سنگین ریختگی

بهره گیری از مشاورین و کارشناسان مطرح اروپایی

دارا بودن دانش فنی ساخت تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه گریز از مرکز

تنها تولیدکننده غلتکهای پشتیبان در خاورمیانه

تأییدیه شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان

در ادامه آقای سعید همتی مدیرمالی شرکت به تشریح وضعیت فروش و مقایسه عملکرد مالی شرکت اصلی و گروه چدن سازان به شرح ذیل پرداخت:

 

درآمد حاصل از فروش محصولات و عملکرد

درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۹۰،۱۹۰ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با  دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ که مبلغ ۶۱۳،۶۹۲ میلیون ریال بوده ، حدود ۷۶/ ۲۸درصد افزایش داشته است . شایان ذکر است درآمد کل فروش پیش بینی شده در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱،۱۶۹،۶۷۷  میلیون ریال می باشد که در مقایسه با مبلغ فروش واقعی سال ۱۳۹۶ به میزان ۰۲/ ۴۸درصد افزایش خواهد داشت.

در سال مالی ۱۳۹۶عملکرد فروش محقق شده در چدن سازان مبلغ ۷۹۰،۱۹۰ میلیون ریال و شامل موارد ذیل می باشد:

فروش داخلی مبلغ ۷۴۵،۸۸۷ میلیون ریال           ۹۴.۳۹%سهم از کل فروش در سال ۱۳۹۶

فروش صادراتی مبلغ ۴۴،۳۰۳ میلیون ریال          ۵.۶۱ %سهم از کل فروش در سال ۱۳۹۶

12 (3)

12 (4)

12 (1)

12 (6)