به گزارش خبرگزاری فارس، بنابر آنچه رسانه‌های رسمی اعلام کرده‌اند، این اقدامات با توجه به برنامه اصلاحات نهادی شورای دولتی صورت خواهد گرفت. پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه از سوی وزیر امور خارجه «وانگ یونگ» در نشست عمومی سیزدهمین جلسه جاری کنگره ملی مردم مطرح شد و از سوی قانون‌گذاران ملی به تصویب خواهد رسید. این حرکت با هدف هماهنگ کردن توسعه صنایع فرهنگی و گردشگری، تقویت قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین و ترویج مبادلات فرهنگی بین‌المللی انجام خواهد شد.