او وضع موجود منطقه حفاظت‌شده ارسباران و برنامه مدیریتی جنگل‌های ارسباران را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: «پس از آنکه ارزیابان از نزدیک ویژگی‌های منطقه ارسباران و گونه‌های منحصر به‌فرد را مشاهده کردند، قطعا سوالات مختلفی خواهند داشت که در این میان موضوع ارزش‌های منطقه حفاظت شده ارسباران و مدیریت پرونده بسیار حائز اهمیت است؛ به‌طوری که آنها در سفر به منطقه ارسباران نه تنها عرصه پیشنهادی به یونسکو و خطوط عرصه و حریم مرزها را مورد بررسی قرار خواهند داد، بلکه به‌طور مستقیم با جامعه محلی نیز صحبت می‌کنند.» طالبیان اضافه کرد: «ورود ارزیابان IUCN بخشی از فرآیند پرونده است که پس از اتمام بازدیدها، گزارش آنها به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت ارسال می‌شود و پس از آن نیز، پنل‌ها و پرسش‌های مختلفی طرح می‌شود که باید متخصصان و کارشناسان پرونده از آن دفاع کنند. در نهایت نیز نتیجه گزارش‌ها فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ به یونسکو ارائه می‌شود تا در چهل‌و‌دومین اجلاس تیرماه سال آینده، به‌عنوان دومین میراث طبیعی ایران پس از تایید اعضای یونسکو به ثبت جهانی برسد.»