پرداخت مطالبات کشاورزان گلستان با سرعت انجام می‌شود

همچنین در این جلسه معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی گفت: در بازدید از مزارع دیم استان مشاهده شد خوشبختانه حتی مزارع دیم نیز برداشت کم‌‌‌سابقه ۵ تن در هکتار را تجربه کرده‌‌‌اند. علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امسال پیش‌بینی ما خرید بیش از یک میلیون تن گندم در استان است و بر اساس تلاش صورت گرفته کشور نیازی به واردات ندارد و حتی می‌تواند در زمینه صادرات نیز اقدام کند. وی ادامه داد: وجود صف‌‌‌ها در برخی مراکز تحویل گندم نشانه برکت تولید است و نه بی‌تدبیری. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، پرداخت به موقع پول گلستان به معنای حمایت واقعی از تولید است.