رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در سال۱۴۰۲ میزان ۱.۲۵هزار قطعه بچه‌ماهی و میگو برای بازسازی ذخایر رهاسازی‌شده و ۱۷.۰۵میلیون قطعه ماهیان زینتی و زالو در استان تولید شد که در سال۱۴۰۳، میزان بچه‌ماهی و میگوی رهاسازی‌شده را به ۲هزار قطعه و میزان تولید ماهیان زینتی و زالو را به ۱۷.۸۵میلیون قطعه خواهیم رساند. فتحی از اجرای ۸طرح تاثیرگذار اولویت‌دار دارای زنجیره تولید و صادرات‌محور در حوزه شیلات و آبزیان در استان خبر داد و تشریح کرد: راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدهای پرورش ماهی در شهرک شیلاتی آذرآباد جویان ارس شهرستان جلفا با ظرفیت ۹۰۰تن، پرورش ماهی در منطقه زینق مراغه با ظرفیت ۶۰ تن، فاز تکمیلی مجتمع آبزی‌پروری شهید سلیمانی با ظرفیت ۷۰۰تن، برنامه توسعه سایر آبزیان از قبیل راه‌اندازی و تکمیل پروژه ۵۰تنی بیومس آرتمیا در شهرستان عجب‌شیر، راه‌اندازی و تکمیل طرح تولید جلبک  ‌تر در شهرستان میانه، افزایش ۳۰۰تنی تولید با اجرای طرح نظارت و بازدید بر واحدهای منتخب آبزی‌پروری استان در جهت ارتقای مدیریت واحدهای پرورشی (BMP)، طرح جهادی مشارکتی آبزی‌پروری در استخرهای ذخیره کشاورزی مستعد استان و تولید حداقل ۷۰۰تن ماهیان سردآبی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ۱۰درصد مزارع پرورش ماهی برای افزایش ۵۰۰تن تولید از طرح‌های شاخصی است که در سال۱۴۰۳ در استان آذربایجان شرقی در حوزه شیلات اجرا خواهد شد. وی درخصوص تامین مالی طرح‌های حوزه شیلات در آذربایجان شرقی نیز گفت: ۸۴میلیارد ریال از تامین مالی از بخش دولتی و ۶هزار و ۷۲۹میلیارد ریال از بخش خصوصی در سال۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است که در تامین مالی بخش خصوصی، ۵هزار و ۳۸۳میلیارد ریال از طریق تسهیلات بانکی و یک‌هزار و ۳۴۶میلیارد ریال از طریق آورده شخصی خواهد بود.